ตอนที่ 2

ชเวมูจินลงโทษโดกังแจ ทางด้านจีอูก็ต้องสร้างตัวตนใหม่หลังจากที่ได้รับคำสั่งให้แฝงตัวเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ