ตอนที่ 6

ภาพถ่ายในจดหมายเผยความจริงอันคลุมเครือที่ทำให้จีอูเริ่มสงสัยในสิ่งที่เชื่อมาตลอด ทางด้านมูจินก็ต้องเคลื่อนไหวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง